Vážení zákazníci,

z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu z dnešného dňa, 16. marca 2020, mimoriadne závažnej situácie a vydania rozhodnutia vlády po rokovaní krízového štábu Vám oznamujeme, že žiaľ musíme bezodkladne pozastaviť našu činnosť a do odvolania vypnúť aplikáciu pre zákazníkov i vodičov a neponúkať prepravné služby. Je nám to veľmi ľúto, musíme však rešpektovať nariadenie krízového štábu. Tieto opatrenia MDV SR prijalo v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č 113/2020. V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť od platnosti tohto opatrenia pozastavené.

Aplikácia sa vypína na 14 dní – v prípade zmeny termínu Vás budeme okamžite informovať. Situáciu sme od včerajšieho večera (15.3.) intenzívne sledovali a pracovali s informáciami, ktoré sa rôznili. Dôkazom nejasností bolo aj konanie MDV SR, ktoré už v tejto súvislosti kontaktovalo orgány krízového riadenia s cieľom objasniť a prípadne upraviť postavenie taxislužieb. Všetky informácie o nariadení zákazu poskytovať prepravu osôb taxislužbou potvrdil na tlačovej konferencii Peter Pellegrini (16.3.2020).

Pri akejkoľvek aktualizácii Vás budeme informovať. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť a o rešpektovanie nariadení.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou

HOPIN