Vďaka novele zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, sa dnes taxikárom môže stať naozaj takmer každý. Nie je to len o vidine zárobku, ale aj o intenzívnom kontakte s ľuďmi, či naplnení vášne k jazde za volantom, čo mnohých na tejto profesii láka. Ak aj vy nad podobnou životnou zmenou uvažujete, môže sa vám hodiť nasledujúcich pár riadkov.

Aj keď sa podmienky na začatie podnikania v taxislužbách výrazne zjednodušili, naďalej platí, že vodičský preukaz záujemcovi stačiť nebude. Potenciálny taxikár musí byť tiež zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla. Od apríla však už nemusí absolvovať skúšky, ktoré boli až donedávna „povinnou jazdou“ pre získanie preukazu vodiča taxislužby.

Koľko zarobí taxikár? Záleží len na ňom

To, čo taxikára robí taxikárom, je najmä taxikárska koncesia alebo karta vodiča taxislužby. Kým taxikárska koncesia ho oprávňuje vykonávať živnosť a podnikať vo vlastnom, karta vodiča je jednoduchšou cestou, vďaka možnosti pracovať ako taxikár pre taxi službu či dopravnú firmu. Oba varianty majú výhody aj nevýhody a je len na vodičovi, ktorú možnosť si zvolí. Taxikárska koncesia je síce o čosi náročnejším úkonom, no aj cestou k samostatnosti. Na otázku “koľko zarobí taxikár” si tak vodič odpovedá sám.

Taxikárska koncesia alebo karta vodiča taxislužby sú základ

Taxikársku koncesiu vydáva dopravný správny orgán štandardne na 10 rokov a je neprenosná. Po novom už ani pri koncesii vodič nemusí dokladovať svoju odbornú spôsobilosť v taxislužbe. Jeho  vozidlo však aj naďalej musí spĺňať viacero podmienok vrátane veku, technického stavu alebo počtu dverí. Je tiež povinnosťou taxikára mať na dverách označenie s obchodným menom a na streche pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom „TAXI“, ktoré nemusí byť len v typickej žltej farbe. Taxameter už nie je povinnou súčasťou výbavy, no vodič musí používať aplikáciu, ktorá nahradí aj registračnú pokladnicu – a teda umožňuje vystaviť pokladničný doklad.

Po novom už aj menej papierovačiek

Podnikanie v taxislužbách bude jednoduchšie aj vďaka menej náročnej administratíve. Žiadateľ o licenciu na taxislužbu už nebude musieť preukazovať dostatočnú finančnú spoľahlivosť a ani odbornú spôsobilosť. Vodiči sa tak už nebudú musieť podrobovať náročným odborným skúškam za účelom získania potrebného osvedčenia. O bezúhonnosti taxikárov sa veľa nehovorí, no ak do taxíka nastúpite, môžete si byť istí, že váš vodič mal aj čistý výpis z registra trestov.

Ak sa práve Vy chcete stať taxikárom, teraz je ten najlepší čas. Klikni na tlačidlo s odkazom a registruj sa do HOPINu. 

Chcem byť HOPIN vodič