Privacy policy

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 

Varovanje vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov sta za nas zelo pomembna. Osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelamo in jih varujemo v skladu z veljavnimi predpisi, še zlasti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varovanju osebnih podatkov št. 18/2018 Col. V spodnjem besedilu navajamo informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, za kakšen namen in kakšne so vaše pravice.

1. Katere podatke obdelujemo

Ko uporabljamo aplikacijo, pridobivamo in obdelujemo osebne podatke strank (potnikov) in osebne podatke voznikov.

Aplikacijo in naše storitve je mogoče uporabljati tudi anonimno (brez registracije) s preprosto prijavo, v kateri niso navedeni osebni podatki.

Če uporabljate aplikacijo prek registracije, morate izpolniti obrazec za registracijo, v katerega vnesete svoj e-poštni naslov in geslo, nato pa lahko dodate svoje ime, priimek in telefonsko številko k svojemu profilu. Prednost registracije je možnost plačevanja taksija s kartico in dostop do zgodovine naročanja s katere koli mobilne naprave; te koristi so na voljo le registriranim strankam.

Poleg zgoraj navedenih podatkov, ki jih vnese stranka ali voznik, zbiramo nekatere tehnične podatke mobilne naprave tudi samodejno, še zlasti vrsto in model mobilne naprave, ki jo uporabljate, edinstveni identifikator mobilnih naprav UUID, IP-naslov, mobilni operacijski sistem mobilne naprave, vrsto mobilnega spletnega brskalnika in informacije o uporabi aplikacije.

Da aplikacijo lahko uporabljate, je treba obdelati strankine in voznikove podatke o geografski lokaciji z lokacijskimi senzorji (npr. GPS) mobilnih naprav. Prek aplikacije pridobimo informacije o trenutni lokaciji (kraju) strankine mobilne naprave, ki nam prikaže, kje so razpoložljivi vozniki v okolici te lokacije. Prav tako pridobimo informacije o trenutni lokaciji (kraju) voznikove komunikacijske naprave, da lahko ponudimo storitev potencialni stranki. Aplikacija periodično posodablja lokacijo voznikove komunikacijske naprave, zato da se omogoči določitev kraja, kjer je stranka, ki je naročila storitev. Stranka in voznik lahko aplikacijo na svoji mobilni napravi kadar koli izključita in s tem preprečita aplikaciji dostop do svoje lokacije.

Prav tako pridobivamo podrobnosti o storitvi, sklenjeni med stranko in voznikom pri obdelavi naročila, še zlasti navodila za vožnjo, čas vožnje, ceno, način plačila in vrsto ter nekatere druge podrobnosti o kreditni kartici (prve ali zadnje štiri števke); drugih plačilnih informacij ne obdelujemo.

Vozniki:
Od voznikov zahtevamo elektronski izvod koncesije za taksi storitve, osebni dokument, dokumente o vozilu in dokument o obveznem zavarovanju vozila na podlagi dogovora o sodelovanju, zato obdelujemo podatke, ki jih ti dokumenti vsebujejo. Oddaja tovrstnih osebnih podatkov je pogodbena zahteva; če voznik ne zagotovi zahtevanih osebnih podatkov, pogodbe o sodelovanju ni mogoče skleniti.

2. Za katere namene obdelujemo podatke

Izvajanje pogodbe
Podatke obdelujemo predvsem za posredovanje sklenitve pogodbe o prevozu potnika (taksi storitve) med stranko in voznikom prek aplikacije, ki vključuje zlasti:

• prepoznavo stranke in prepoznavo voznika, ki sta potrebni zato, da se zagotovi storitev prek aplikacije, vključno z iskanjem in napotitvijo voznika, ki ustreza strankini zahtevi po prevozu,
• določanje trenutne lokacije (kraja) stranke, kjer voznik prevzame stranko na določeni lokaciji,
• prepoznavo voznikove trenutne lokacije (kraja), da stranka ve, kdaj bo storitev zagotovljena,
• zagotavljanje izpolnjevanja vzajemnih pravic in obveznosti stranke in voznika po pogodbi o prevozu oseb, npr. negotovinsko plačilo za zagotovljeno storitev,
• pošiljanje obvestil o statusu storitve, zagotovljene v okviru aplikacije, npr. obvestilo o vozilu,
• zagotavljanje podatkov o prevozu, še zlasti strankino ime in priimek, pot in čas prevoza, strošek prevoza (če je stranka podjetje, se ti podatki posredujejo tudi odgovornemu predstavniku podjetja, ki upravlja profil podjetja v aplikaciji).

Vozniki:
Osebni podatki voznikov, vključno s podatki, predstavljenimi v oddanih dokumentih, so obdelani za sklenitev in izpolnjevanje sporazuma o sodelovanju, vključno z verifikacijo voznikove usposobljenosti za opravljanje taksi storitev in primernostjo vozila za to dejavnost. Ustrezen voznik za strankino naročilo se izbere, ko se sprejme odločitev na podlagi avtomatizirane obdelave voznikovih osebnih podatkov, vključno s profiliranjem, da se omogoči posredovanje sklenitve pogodbe o prevozu oseb (taksi storitev) s stranko (tako imenovana avtomatizirana posamična odločitev). Taka odločitev se sprejme predvsem ob upoštevanju naslednjega merila: razdalja voznika od točke prihoda stranke in kakovost voznika (merjeno zlasti na podlagi dveh kazalnikov, in sicer (i) ocene stranke ter (ii) razmerja prejetih naročil, kjer velja pravilo »višje je bolje«) in dodatnih meril, npr. prisotnost voznika taksija v bližini kraja, kjer vstopi stranka v vozilo, prisotnost vozila za nekadilce v bližini kraja, kjer vstopi stranka v vozilo, in časovno omejena prisotnost voznika zaradi predhodno preklicanega naročila, ki ga nadomesti to naročilo. Rezultat tovrstne odločitve je izbiren prikaz naročil strank določenim voznikom in v nekaterih primerih (npr. nezadovoljiva kakovost na podlagi ocen strank in stopnje prejetih naročil) lahko to pomeni tudi prekinitev dodeljevanja naročil strank takemu vozniku ali prekinitev posredovanja prevozov takim voznikom. Avtomatizirana odločitev je nujno potrebna za sklepanje pogodbe.

Izpolnjevanje pravnih obveznosti
Osebni podatki se (v omejenem obsegu) obdelujejo tudi za obračunavanje in izdajo računov in drugih obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi, še zlasti z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o davku na dodano vrednost in drugimi predpisi. V takih primerih je posredovanje osebnih podatkov pravna zahteva, zato lahko nezagotavljanje podatkov povzroči nezmožnost ali prekinitev zagotavljanja storitev.

Izboljšave in zaščita aplikacije
Naš interes za izboljšanje aplikacije, še zlasti za izboljšanje zasnove aplikacije in optimizacijo njene vsebine ter lastnosti in za zaščito strank in voznikov pri uporabi storitev, ki jih aplikacija posreduje, je legitimen. Podatke uporabljamo tudi za:

• obveščanje o spremembah v aplikaciji in posodabljanje pogojev uporabe aplikacije s pošiljanjem obvestil v poštni nabiralnik aplikacije ali na e-poštni naslov stranke ali voznika,
• promocijo novic v okviru aplikacije, npr. dodajanje novih filtrov, lastnosti ipd. s prikazom informacij o teh novicah neposredno v aplikaciji ali s pošiljanjem obvestila;
• preverjanje skladnosti s pogoji uporabe aplikacije in zaznavanje kršitev,
• analizo ocen voznikov, ki jih podajo stranke, neprekinjeno spremljanje kakovosti storitev, zagotovljenih prek aplikacije, reševanje težav, povezanih s kakovostjo voznikovih storitev, in sprejemanje korektivnih ukrepov,
• preprečevanje in zaznavanje nezakonitega ravnanja, ko trajajo storitve, posredovane prek aplikacije, vključno z uporabo sredstev za preiskovalne namene in pregon, ki ga izvajajo pristojni organi.

Trženje
Promocijske ponudbe in komercialna glasila pošiljamo le prejemnikom, ki so se registrirali za prejemanje komercialnih glasil. Če vas zanima prejemanje našega glasila, morate podati svoje soglasje, to pomeni, da se morate registrirati za prejemanje. Ko se naročite na glasilo, morate vnesti svoj e-poštni naslov. Ko naročite glasilo, izrazite svoje strinjanje z obdelavo vašega e-poštnega naslova za namene trženja, torej za ponujanje izdelkov in storitev, pošiljanje komercialnih informacij in drugo. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Svoje soglasje za naročanje na glasilo lahko kadar koli odpoveste s klikom na povezavo na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki vam ga pošljemo v zvezi z glasilom.

3. Obdobje shranjevanja

Vaše podatke, ki nam jih posredujete, shranimo za obdobje, ko velja vaša registracija v aplikaciji. Obdelovanje svojih podatkov lahko kadar koli odstranite, tako da izberete odjavo in izbris s klikom na »Odjava & izbris« v aplikaciji; tako prekličete svojo registracijo v aplikaciji in izbrišete svoje osebne podatke.

Strinjate se s tem, da bomo v našem sistemu hranili varnostno kopijo vaših podatkov za kakršnekoli namene, za uveljavljanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, pravnega varstva izvajalca ali preiskave s strani pristojnih organov za 2 leti po ukinitvi vaše registracije.

Osebni podatki, katerih obdelava je nujno potrebna za izpolnjevanje naših pravnih zahtev, se shranijo za obdobje, ki ga navajajo veljavni predpisi (npr. računovodska dokumentacija za obdobje 10 let po letu, na katerega se nanašajo).

4. Zagotavljanje in prenos podatkov

Osebne podatke posredujemo strankam in voznikom le recipročno, in sicer v obsegu, potrebnem za posredovanje sklenitve pogodbe za prevoz oseb (taksi storitev); za to stranki posredujemo najmanj naslednje podatke o vozniku: ime, telefonsko številko in trenutno lokacijo, vozniku pa najmanj naslednje podatke o stranki: trenutno lokacijo. Mogoče je posredovati tudi dodatne podatke, kar je odvisno od nastavitev, ki jih je uporabnik vnesel neposredno v aplikacijo.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi prek posrednikov, ki nam zagotavljajo pogodbene obveznosti in zagotavljajo storitve, povezane z aplikacijo. Te osebe izvajajo nekatere dejavnosti v našem imenu, tako da pošiljajo besedilna sporočila (obvestila SMS) o stanju zagotavljanja storitve (InfoBip, Viptel), pošiljajo e-poštna sporočila in oglaševalske ponudbe (Mail Chimp), obdelujejo kartična plačila in zagotavljajo storitve v oblaku. Ta podjetja bodo imela dostop do osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje teh dejavnosti, vendar pa jih ne bodo smela uporabljati za noben drug namen; od njih zahtevamo, da tovrstne osebne podatke obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno v državah članicah EU. Ker je bila stopnja zaščite osebnih podatkov v državah članicah EU harmonizirana, ko je bila sprejeta uredba GDPR, bodo vaši osebni podatki pri takem prenosu ustrezno zaščiteni. Vaših osebnih podatkov ne objavljamo.

5. Vaše pravice

Glede osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, imate pravice, navedene v nadaljevanju. Izvod teh pravic zahtevate tako, da svojo prijavo pošljete na naslov: slovensko@hopintaxi.com.

Pravica dostopa do podatkov
Imate pravico, da kadar koli zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če je tako, imate pravico do dostopa do teh podatkov (izvoda vaših osebnih podatkov) in informacij o pogojih obdelovanja. Te informacije vam bomo v splošnem zagotovili v enem mesecu od prejema tovrstne zahteve.

Pravica do popravljanja in dodajanja
Če podatki niso pravilni ali popolni, imate pravico zahtevati popravek ali dodajanje. Svoje podatke, ki ste jih vnesli ob registraciji, lahko posodobite tudi sami v rubriki »Moj profil«. Prosimo vas, da se obrnete na nas, če bi imeli težave s posodabljanjem svojih podatkov.

Preklic soglasja
Če ste se naročili na prejemanje promocijskih ponudb in komercialnih glasil, lahko svoje soglasje kadar koli izbrišete s klikom na povezavo na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki vam ga pošljemo v zvezi z glasilom. Kljub temu pa ostane veljavna vsaka obdelava, izvedena pred izbrisom vašega soglasja. Preklic soglasja pomeni izbris osebnih podatkov, ki ste jih vnesli za naročanje na glasilo, razen če obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.

Pravica do izbrisa
Svoje podatke lahko izbrišete tudi, če velja kar koli od naslednjega:
• osebni podatki za gornje namene niso več potrebni,
• nasprotujete obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na pravni podlagi legitimnega interesa in noben legitimni razlog za obdelavo ne prevlada,
• osebni podatki so bili obdelani nezakonito ali
• osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno zahtevo,
če obdelava ni nujno potrebna za izpolnjevanje pravne zahteve ali za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave
Prav tako lahko zahtevate omejitev obdelovanja osebnih podatkov, če
• ugovarjate točnosti svojih osebnih podatkov ob potrditvi točnosti,
• so bili osebni podatki nelegalno obdelani (namesto zahteve po njihovem izbrisu), ali
• ne potrebujemo več osebnih podatkov za navedene namene, vendar pa jih vi potrebujete za dokazovanje, uveljavitev ali obrambo pravnih zahtevkov,
• nasprotujete obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na pravni podlagi legitimnega interesa ob potrditvi, zdaj pa ne obstaja noben legitimni razlog za njihovo nadaljnjo obdelavo.

Pravica do prenašanja
Svoje podatke, ki ste nam jih posredovali za izvajanje pogodbe ali na podlagi soglasja in ki jih obdelujemo avtomatizirano, lahko prenesete k drugi organizaciji v obsegu, ki je za tak prenos tehnično izvedljiv.

Pravica do nasprotovanja
Iz razlogov, ki se nanašajo na posamezno situacijo, lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se izvaja na pravni podlagi legitimnega interesa. Pri tovrstnem nasprotovanju bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bo naveden nujen razlog za njihovo nadaljnjo obdelavo ali podlaga za dokazovanje, uveljavitev ali obrambo pravnih zahtevkov.

Vozniki:
Pravica do pojasnila avtomatizirane odločitve
Imate pravico pridobiti pojasnilo o odločitvi, ki je bila sprejeta izključno na podlagi avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in ki ima pravne učinke, ki vplivajo na vas, ali imajo precejšen podoben učinek na vas. Imate pravico izraziti svoje mnenje o tej odločitvi in nato (če je to potrebno) pravico do ugovora na avtomatizirano posamično odločitev in do zahtev za človeško posredovanje z naše strani, če je to potrebno.

Pravica do vložitve pritožbe
Če menite, da smo kršili določbe o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu:

Urad za varovanje osebnih podatkov v Slovaški republiki – Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
www.dataprotection.gov.sk

6. Varnost

Za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali ravnanjem smo sprejeli potrebne tehnične in organizacijske ukrepe. Ti ukrepi vključujejo potrebno zaščito programske in strojne opreme, vključno s požarnim zidom, šifriranjem podatkov in omejenim dostopom z zasebnim ključem, ki ga imajo samo pooblaščene osebe. Ti varnostni ukrepi se redno posodabljajo in optimizirajo tako, da sledijo najnovejšemu tehnološkemu razvoju.

7. Posodobitve

Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati 25. maja 2018.

Svoje postopke varovanja obdelave podatkov redno pregledujemo in revidiramo, zato lahko ta pravilnik o zasebnosti občasno posodobimo. Če bo taka posodobitev vključevala precejšnje spremembe, vas bomo o tem obvestili. Trenutno veljavna različica tega pravilnika o zasebnosti bo vedno objavljena na naši spletni strani in v aplikaciji.

8. Kontakt

Če imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali tega pravilnika o zasebnosti kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na odgovorno osebo prek naslednjega e-poštnega naslova:
ljubljana@hopintaxi.com.