Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 1. Bevezetés

1.1. A HOPINTAXI alkalmazás használatával kapcsolatos engedélyes és jogosult, valamint a HOPINTAXI alkalmazás (a továbbiakban: „alkalmazás”) üzemeltetője a PURPUR, sro, Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, cégnyilvántartási száma: 45 643 423, adószám: 2023083524, HÉA-nyilvántartási szám: SK2023083524, a Bratislava I Kerületi Bíróság Sro szakaszában nyilvántartásba vett, 66329 B sz. Betét, e-mail cím: hopin@hopintaxi.com, telefon: +421905 551 353 (az alábbiakban „cégünk” vagy „mi” a megfelelő nyelvtani formában).

1.2 Ezek az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az alkalmazással kapcsolatos jogviszonyokat, a társaság jogait és kötelezettségeit, az alkalmazást jogszerűen használó taxisofőröket (az alábbiakban: Sofőr), valamint az alkalmazás azon felhasználóit szabályozzák, akik érdekeltek a taxi közvetítői szolgáltatásokban az alkalmazáson keresztül (az alábbiakban: „Ön” a megfelelő nyelvtani formában).

1.3 Ez az ÁSZF egy jogilag kötelező megállapodás Ön és Társaságunk között. Az Alkalmazás letöltésével, amely megelőzi a hozzájárulás kifejezésének kötelezettségét a jelen ÁSZF megismerésével és elfogadásával, fenntartás nélkül vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZFben foglalt feltételeket, és kijelenti, hogy fenntartás nélkül egyetért az ÁSZF-rel. kötődik az ÁSZF-hez, és Ön kötelezettséget vállal arra, hogy betartja azokat, valamint Ön vállalja, hogy betartja a (a Szlovák Köztársaság és az állam, amelyben tartózkodik) alkalmazandó törvényeket és a jó modorokat, és vállalja, hogy nem cselekszik ellentétesen. az alkalmazandó törvényekre, a jó modorra és az ÁSZF-re.

1.4 Ha nem ért egyet a jelen ÁSZF-rel, akkor az alkalmazás nem használható, valamint a regisztráció sem sikeres. Ha már regisztrált, akkor köteles befejezni az Alkalmazás használatát és törölni a regisztrációt.
1.5 Az alkalmazáshoz való hozzáférés és annak használata csak olyan személyek számára érhető el, akik cselekvőképességgel rendelkeznek, és akikre az alkalmazandó törvények jogilag kötelező érvényűek. A jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy cselekvőképes, és jogosult elfogadni és betartani ezen ÁSZF-t.
1.6 Ön tudomásul veszi, hogy a szállítási szolgáltatások (taxi szolgáltatás) nyújtására vonatkozó szerződésekről Ön és a sofőr, és nem Ön és cégünk tárgyal. Cégünk csak egy technológiai platformot biztosít az illesztőprogramok Önnel való összekapcsolásához.
1.7 Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelt szállítási szolgáltatásokra más feltételek vonatkoznak (ár, lemondási feltételek), amelyeket a sofőr határoz meg, nem pedig mi. A járművezető az alkalmazás használatával kapcsolatban áll, amelyet az adott szállítási típusra alkalmazandó vonatkozó szabályok kötelezővé tesznek. A járművezető köteles a szállítási kérelmet a meghatározott előírások által meghatározott feltételekkel elfogadni.

 1. Az ÁSZF változtatásai és kiegészítései
  2.1 Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsák ezt az ÁSZF-t és az itt hivatkozott egyéb dokumentumokat. A változásokról üzenet vagy más értesítés küldésével értesítjük Önt. Az ÁSZF változása vagy módosítása annak közzétételével lép hatályba (hacsak másképp nem rendelkezik). Az Alkalmazás folyamatos használatát a módosítás hatályba lépését követően az ÁSZF módosításaival és jóváhagyásával történő jóváhagyásnak kell tekinteni. Ha nem ért egyet az ÁSZF módosításával, akkor köteles befejezni az Alkalmazás használatát és törölni a regisztrációt.

3.
Az alkalmazás által nyújtott szolgáltatás rövid jellemzése

3.1 Az alkalmazás lehetővé teszi a személyszállítási (taxi) szerződés megkötését Ön és a sofőr között. Cégünk nem felel az Ön és a sofőr közötti szerződéses viszonyért, és nem vállal felelősséget az Ön és a sofőr közti személyszállítási (taxi) közvetített szerződés végrehajtásáért.
3.2 Az Alkalmazás letöltésével szállítást kérhet (taxi szolgáltatását) döntése és választása szerint az alkalmazásban kínált illesztőprogramok közül. Az Alkalmazásban regisztrált járművezető rendelkezik az igénylésben szereplő szállítási feltételeivel, amelyek szerint taxis szolgáltatást végez, valamint egyéb olyan funkciókat, amelyek fontosak az Ön ajánlatának elfogadásáról. Mielőtt kiválasztana egy adott járművezetőt, köteles megismerni az összes, a járművezető által benyújtott kérelemben szereplő feltételt.
3.3 A taxi szállítási szerződés kizárólagosan Ön és a sofőr között érvényes, míg a szerződés létrejöttének pillanatát a sofőr szolgáltatási feltételei határozzák meg, általában a taxiba szállás pillanatától. Az egyes járművezetőkre vonatkozó részletes feltételeket az alkalmazás tartalmazza.
3.4 A szállítási szolgáltatások megrendelése. A szállítási szolgáltatás iránti kérelem benyújtásának feltétele a jelen ÁSZF-mel kötött megállapodás. Miután elküldte a kérelmet, egy vagy több illesztőprogram értesítést kap erről a kérésről, hogy esetlegesen válaszolhasson az ajánlatával. Cégünk nem garantálja, hogy a megkeresett sofőrök egy része ajánlataikkal válaszol a kérésre.
3.5 Szállítási szolgáltatások. Abban az esetben, ha a sofőr válaszol egy kérésre a rendelkezésre állás és az ajánlat megerősítésével, értesítést, valamint részletes információkat kap az ajánlatról. Teljes mértékben beleegyezik abba, hogy az Alkalmazáson keresztül megrendelte minden járművezető számára az összes szolgáltatót, amelyet ez az illesztőprogram nyújt Önnek.
3.6. A szerződés felmondása. Felszólítjuk Önt, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha az alkalmazáson keresztül szállítási szolgáltatási kérelmet nyújt be, elveszíti a jogot, hogy elálljon a velünk kötött szállítási szolgáltatások közvetítésére vonatkozó szerződésről. A szállítási szolgáltatások iránti kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy szolgáltatásunkat a törvényes elállási határidő lejárta előtt biztosítsuk, és kijelenti, hogy fogyasztóként felszólították Önt, hogy elveszítse a szerződés elállási jogát szállítási szolgáltatások iránti igény benyújtása szempontjából az alkalmazáson keresztül. Ez csak a szállítási (taxi) közvetítési szerződésre vonatkozik, amelyet elektronikus úton kötünk Ön és köztünk, mint ügyfél között, és nem vonatkozik a szállítási (taxi) szerződésre, amelyet az ügyfél köt a sofőrrel,

 1. Árak
  4.1 Az alkalmazást ingyenesen biztosítjuk az Ön számára, a távoli kommunikációs eszközök használatának költségét a szokásos összegben, az Ön által használt távközlési szolgáltatások tarifáitól függően.
  4.2 A szállítás becsült költsége, amely a megrendelés során megjelenik, az az ár lehetséges pótdíjak nélkül. Az összes megjelenített ár a meghatározott illesztőprogramok árain alapul.
  4.3 Ha a szállítás becsült költsége meghaladja a 100, – EUR összeget, a járművezetőnek a becsült szállítási ár megfizetéséig megtagadhatja a szállítást. Ugyanez vonatkozik a többszörös szállításokra is, ha az adott naptári hónapban a becsült előrefizetések összege meghaladja a 100 EUR – t.
 2. Fizetési feltételek
  5.1 A fizetési feltételeket az alkalmazás részletezi. A szállításért (taxi szolgáltatásért) a sofőrnek fizetendő összeg a kiválasztott fizetési mód szerint történik. Hitelkártyás fizetés esetén ez a szállítás után történik, miután megadta a fizetési információkat. Ön beleegyezik abba, hogy engedélyezési ellenőrzéseket végezhetünk a hozzáadott hitelkártyákon, az első hozzáadás után és amikor megrendelik a szállítási szolgáltatást az Alkalmazáson keresztül.
  5.2 A szállítás után már nem lehetséges a fizetés visszavonása, nevezetesen a szolgáltatás megszűnése miatt. Ha bármilyen panasza van a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, ezt a vitát közvetlenül a sofőrrel kell megoldani, aki a szolgáltatást nyújtotta.
 3. Az alkalmazás használata
  6.1 Az alkalmazás használata csak a jelen ÁSZF-ben meghatározott célokra engedélyezett. Bármely más célra történő felhasználás tilos. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem jogosult díjazásra annak használatáért.
  6.2. Bármely kérdése, észrevétele, javaslata, ötlete, gondolata vagy egyéb információja az általa vagy közvetítésében nyújtott alkalmazásról vagy szolgáltatásokról, amelyet Ön nekünk felvet, mi tulajdonunk lesz, és korlátlanul felhasználhatjuk őket.
 4. Az alkalmazás használatára vonatkozó engedély
  7.1 A jelen ÁSZF-nek megfelelően korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható és engedélyt adunk Önnek az Alkalmazás kizárólag személyes felhasználására és csak az Ön hozzáférésével kapcsolatban.
  7.2 Ön nem jogosult az alkalmazás más módon történő felhasználására, különösen: nem engedélyezett felhasználására, másolására, módosítására, megváltoztatására, terjesztésére, engedélyezésére, eladására, továbbítására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, nyilvános továbbítására, sugárzására vagy más módon történő felhasználására használja az alkalmazást, a jelen ÁSZF kifejezetten engedélyezett kivételeivel. Nem jogosult eltávolítani az alkalmazásban szereplő szerzői jogi értesítéseket és egyéb tulajdonjogokat.
 5. Kötelezettségei, felelőssége és nyilatkozatai
  8.1 Az Ön kötelezettségei:
  a) Ön vállalja, hogy nem használja az alkalmazást, ha még nem érte el a korhatárt a cégünkkel történő szerződéskötéshez, vagy ha a jogszabályok nem engedélyezik az alkalmazás használatát, vagy hogy elfogadja ezeket az ÁSZF-eket.
  b) Ön vállalja, hogy minden adatot (beleértve a regisztráció részleteit) megad nekünk. Adatait bármikor frissítheti vagy kijavíthatja az alkalmazáson keresztül.
  c) Ön vállalja, hogy az alkalmazást semmilyen módon nem használja illegális célokra vagy jogellenes módon, különösen, de nem kizárólag olyan módon, amely megszakíthatja, megrongálhatja, túlterhelné vagy korlátozná az alkalmazást, csökkentheti annak teljesítményét vagy más célra használná az alkalmazást. Kötelessége, hogy ne hagyja figyelmen kívül vagy változtassa meg az alkalmazás biztonsági intézkedéseit, és ne töltsön fel fájlokat, amelyek vírusokat, trójai vírusokat vagy más káros programokat tartalmaznak, hozzáférjen vagy megkíséreljen hozzáférni más felhasználók fiókjaihoz, vagy bármilyen biztonsági intézkedést megzavarjon, vagy megpróbáljon beavatkozni.
  d) Ön vállalja, hogy kizárólag a saját nevében használja az alkalmazást, feltéve, hogy a személyazonosságát megadja, nem adja ki magát másnak és nem engedi, hogy egy másik személy az Ön nevében használja az alkalmazást.
  e) Ön felelõs a mások számára a mobilkészülékhez vagy más technológiához való hozzáférés korlátozásáért, a fiókja és jelszavának bizalmas kezeléséért, valamint a számláján vagy jelszaván keresztül végzett tevékenységekért. Ön köteles haladéktalanul értesíteni minket a fiókja jogosulatlan használatáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről, valamint a fiók minden egyes használata után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kijelentkezett-e a fiókjából. Nem felelünk semmilyen veszteségért, sérülésért vagy kárért, amely a fenti rendelkezés be nem tartásából származik.
  f) Ön vállalja, hogy nem használja az alkalmazást oly módon, amely számunkra okot okozna, és / vagy bármilyen sérülés és / vagy kár veszélyét jelentené.
  g) Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó jogi előírást.
  h) Ön vállalja, hogy ha bármilyen információt vagy adatot kap tőlünk, akkor azt bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik fél számára.
  i) Ön vállalja és megígéri, hogy teljes mértékben megtéríti és megvéd minket más személyekkel szemben felmerült, minden velünk szemben támasztott követelés ellen, amelyek az ÁSZF megsértése miatt következnek be.
  8.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
  a) Jogunk bármikor, előzetes értesítés nélkül, az alkalmazáson belüli felhasználói fiók blokkolására vagy megszüntetésére, ha arra a következtetésre jutunk, hogy Ön nem felel meg ezen GTC.
  b) Jogunk van az Ön által választott illesztőprogram kicserélésére bármely más illesztőprogramra.
  c) Nem garantáljuk, hogy bármelyik sofőr elérhető lesz a szállításhoz az Ön kérése (igénye) időpontjában.
 6. Regisztráció és visszavonása
  9.1 Az alkalmazást regisztráció nélkül is használhatja, de bizonyos Alkalmazási funkciók eléréséhez regisztrálnia kell az alkalmazásban fiók létrehozásával.
  9.2 Ön vállalja, hogy pontos, naprakész és teljes információkat nyújt a regisztráció során és az alkalmazás használata során minden más esetben, és vállalja, hogy frissíti az információkat, hogy pontosak, naprakészek és teljesek legyenek.
  9.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes mérlegelési jogkörrel rendelkezik, hogy indoklás nélkül megtagadhatjuk az alkalmazáson belüli fiók regisztrálását és létrehozását.
  9.4 Az alkalmazáson belüli fiókja magán, és kizárólag Ön használhatja. A fiókjához tartozó jelszó biztonságáért kizárólag Ön felelős. Ön kizárólag a felelős a számláján végzett minden tevékenységért, és köteles haladéktalanul értesíteni minket a fiókja jogosulatlan felhasználásáról. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet az Ön számlájának jogosulatlan használata vagy a számla engedélyezett használata okozott. A fiókjában végzett tevékenységért minden felelősséget vállal.
  9.5 Az Ön alkalmazáson belüli fiókja a mi tulajdonunk, tartalma és az ahhoz kapcsolódó összes jog nem ruházható át, nem örökölhető, és kizárólag Önre nézve kötelezőek.
  9.6 Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az alkalmazáshoz való hozzáférését és / vagy bármikor, bármilyen okból, értesítés nélkül, bármikor megszüntethetjük fiókját és alkalmazáson belüli regisztrációját. A jelen ÁSZF-ben megállapított kötelezettségek ismételt megsértése esetén jogunkban van felfüggeszteni, korlátozni vagy megszüntetni az Alkalmazás használatát, függetlenül attól, hogy jogainkkal és / vagy jogaink védelme érdekében további követeléseket tehetünk Ön ellen. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen esetben nem lesz jogosult semmilyen intézkedésre vagy az általunk nyújtott teljesítmény visszatérítésére.
  9.7 Önnek nincs kötelezettsége az alkalmazás használatára, és bármikor, előzetes értesítés nélkül befejezheti annak használatát saját belátása szerint. Ugyanez vonatkozik a regisztráció és az alkalmazáson belüli fiók törlésére az alkalmazásban. Ez nem érinti a jelen ÁSZF érvényességét és végrehajtását, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyek a jelen ÁSZF szerint hatályban vannak az Ön és Ön közötti szerződéses kapcsolat megszűnését követően.
  9.8 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy miután megszakította az alkalmazáson belüli regisztrációját, nem vagyunk kötelesek eltávolítani vagy visszaadni Önnek az alkalmazásba felvitt tartalmakat.
 7. Különleges rendelkezések a járművezetőkkel kapcsolatban
  10.1 Általános esetben, ha Ön sofőr, akkor az ÁSZF valamennyi, az ügyfelekkel kapcsolatos rendelkezése vonatkozik Önre és az ügyfelekre is, kivéve, ha a rendelkezés természetéből következik, hogy ez a rendelkezés csak az ügyfeleknek, nem pedig a járművezetőknek szól, kivéve, ha az ÁSZF ezen része másként rendelkezik (alkalmazandó, hogy e rész és az ÁSZF többi része közötti ütközés esetén az ÁSZF ezen részének rendelkezései vonatkoznak a járművezetőre) ).
  10.2 A járművezető és a társaság közötti jelentkezési díj külön megállapodás alapján történik. A járművezető és a társaság közötti tranzakciók teljesítése indokolatlan késedelem nélkül történik a szállítás befejezése után.
  10.3. Az ügyfelek kérésének benyújtása. A lekérdezésekkel kapcsolatos információk megszerzésének feltétele a sofőr státusza és az ezen ÁSZF-beli hozzájárulás. Ha az ajánlat megvalósításával válaszol, és az ügyfél elfogadja azt, erről az alkalmazáson keresztül megerősítést kap. Miután megkapta ezt a visszaigazolást, az Ön felelőssége, hogy a szükséges szállítási szolgáltatásokat az elismert visszaigazolásban megadott információkkal összhangban, valamint az Ön ajánlatával és az ÁSZF-rel összhangban adja meg. Mielőtt a kérelem bármelyik kérelemre válaszul megtörténik, ellenőriznie kell hogy a kérelem tartalmazza-e a rendelet által meghatározott összes adatot és információt, amely szükséges ahhoz, hogy megerősítse, hogy rendelkezésre áll-e, és a kérelem, valamint a Az Ön szolgáltatásai.
  10.4 A szállítási fizetéssel kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatban nem vállalunk fizetési kártyát vagy más biztosítékot. Nem vállalunk felelősséget a nem biztonságos vagy csalárd ügyletek végrehajtásával járó kockázatokért sem. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen tranzakció lefolytatását felfüggeszthessük. Bármely ügylettel kapcsolatos vita esetén Ön vállalja, hogy együttműködik velünk (magában foglalja a releváns információk szolgáltatását). Ön tudomásul veszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak joguk van akár önmaguknak, akár a mi nevünkben, hogy tevékenységeik felülvizsgálatát kérjék annak ellenőrzése érdekében, hogy ezen ÁSZF-nek megfelelően jár-e el, és Ön beleegyezik abba, hogy teljes körű együttműködést biztosít a ilyen felülvizsgálat. Abban az esetben, ha az ügyfél az alkalmazáson keresztül fizet az Ön szolgáltatásaiért,
  10.5 Ön kijelenti és vállalja, hogy:
  a) Ön felhatalmazást kap arra, hogy taxi szolgáltatást vegyen igénybe az Ön nevében, és hogy Ön tudomásul veszi, hogy köztünk és az Ön közötti közvetítési megállapodás megkötése mellett (ezen ÁSZF elfogadásával) nincs más szerződés köztünk.
  b) Ön teljesíti az összes alkalmazandó jogi szabályozásban előírt, a taxiszolgálathoz szükséges feltételt, és ha nem felel meg azoknak, akkor nem használhatja az alkalmazást.
  c) Kérésre bármikor megadja nekünk az Önnel kapcsolatos összes információt, valamint a taxi szolgáltatások teljesítésére vonatkozó törvényi előírások által meghatározott feltételek bizonyításával kapcsolatos információkat, és ilyen esetekben azonnali együttműködést biztosít nekünk.
  d) Az Alkalmazás használata eredményeként felmerült felelősségért kizárólag az Ön felelősségét terheli (beleértve a károkért, nem vagyoni veszteségekért stb. felelősséget).
  e) Ön betartja az összes jogi előírást, és minden esetleges megsértésért kizárólagos felelősséget vállal.
  f) Megfelel az összes közúti közlekedési szabályzatnak, és figyelembe kell vennie a többi közlekedőt is.
  g) Mivel a potenciális ügyfelek azonosíthatják az aktivált alkalmazáson keresztül, akkor – ha az alkalmazás aktiválva van és a jármű elérhető – kötelezettséget fog vállalni a rendelkezésre álló szállítási kérelmek fogadására az Önre alkalmazandó jogszabályok értelmében.
  h) A jármű állapotát (szabad vagy foglalt) az aktivált alkalmazásban naprakészen kell tartani, így a potenciális ügyfelek láthatják az Ön aktuális állapotát,
  i) Ön tudomásul veszi, hogy nem garantáljuk az ügyfelek minimális számát, akik elérhetőek és / vagy ki kívánják használni az Ön szállítási szolgáltatásait. Az Ön kötelezettsége, mielőtt bármilyen kérelmet elfogadna, ellenőrizze, hogy tartalmaznak-e minden olyan információt, amely szükséges és elegendő a feltételek (különösen az utazási költségek) és a rendelkezésre állás megerősítéséhez.
  j) az Alkalmazásban elegendő és jogilag megkövetelt információt nyújt be annak érdekében, hogy az ügyfelek teljes mértékben megalapozott döntést hozzanak az Ön Szolgáltatásainak felhasználásáról. Ön köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazáson belüli feltételek teljesek, helyesek és naprakészek legyenek. Nem vállalunk semmiféle felelősséget az alkalmazáson belüli nyújtásának feltételeivel kapcsolatos információkért.
  10.6 Nagyon sok ügyfél számára hozzáférést biztosítunk Önnek a tartózkodási helyén. A nyújtott szállítási szolgáltatásokra kizárólag Ön és az ügyfél közötti megállapodás vonatkozik, és azoknak meg kell felelniük az összes alkalmazandó jogi szabályozásnak. Az Alkalmazás használatával nem köt semmilyen kötelező megállapodást velünk a vevők személyes szállításával kapcsolatos igényeiről, sem az ügyfelekkel szemben fennálló igényeiről. A személyes szállítással kapcsolatos bármely igény kizárólag az Ön és az ügyfél közötti szerződéses viszonyra vonatkozik. Kizárjuk a harmadik feleket, például az ügyfelek felelősségét. Ön tudomásul veszi, hogy cégünk olyan technológiai platformot biztosít, amely összekapcsolja Önt mint Sofőrt az ügyféllel, és semmilyen módon nem tekinthetők sofőrnek, szállítási szolgáltatónak vagy vevői képviselőnek.
  10.7 Nem vállalunk felelősséget az ügyfelek tevékenységéért vagy inaktivitásáért, sem az ügyfél által okozott veszteségért, károkért vagy sérülésekért.
  10.8 Ön tudomásul veszi, hogy ezen ÁSZF megsértése vagy az ismétlődő ügyfélpanaszok indokolhatják az alkalmazáshoz való hozzáférésének megszüntetését.
  10.9 A Mi és Ön, mint sofőr között fennálló egyéb jogok és kötelezettségek külön megállapodás tárgyát képezhetik; a külön megállapodás és a jelen ÁSZF között ütközés esetén a külön megállapodás rendelkezései részesülnek prioritásban.
 8. Az alkalmazás elérhetősége
  11.1 Nem vagyunk kötelesek biztosítani, hogy az alkalmazás állandóan és folyamatosan rendelkezésre álljon. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb védjük, és minden hibát és problémát kijavítsunk.
  11.2 Fenntartjuk a jogot az Alkalmazás vagy annak egy részének működésének bármikor, előzetes értesítés nélküli, ideiglenes vagy végleges módosítására, megszüntetésére vagy megszüntetésére. Az Alkalmazást „a jelenlegi formájában” nyújtjuk, és nem vállalunk semmiféle garanciát annak használatára és tartalmára, semmiféle felelősségre a folyamatos működésért, a hibátlan működésért és az Alkalmazás által vagy az alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatások biztosításáért, vagy az esetleges megszakításért vagy az Alkalmazási művelet megszüntetése, miközben bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül, akár értesítés nélkül is megtehetjük. Ön beleegyezik abba, hogy ebben az esetben nem vállalunk felelősséget Ön vagy a harmadik fél számára.
 9. A felelősség kizárása
  12.1 Hozzáférést biztosítunk az Ön területén működő taxisofőrökhöz. A szállított szolgáltatásokra kizárólagos megállapodás vonatkozik Ön és a sofőr között, és ezeknek meg kell felelniük az összes alkalmazandó szabályozásnak. Az alkalmazás használatával nem köt megállapodást velünk a személyes szállításra vonatkozó igényeivel kapcsolatban. A személyes szállítással kapcsolatos bármely igény kizárólag a sofőr és az Ön közötti szerződéses viszonyra vonatkozik. Kifejezetten tagadjuk a harmadik felek, például a sofőr felelősségét. Ön tudomásul veszi, hogy társaságunk olyan technológiai platformot kínál, amely összekapcsolja az illesztőprogramot Önnel, és semmilyen módon a sofőrrel vagy a fuvar szolgáltatójával.
  12.2 Nem vállalunk felelősséget a szállítási szolgáltatásokért és azok megfelelő nyújtásáért (különösképp, de nem kizárólagosan, nem felelősek az Ön vagy az Ön vagyonának személyes biztonságáért, egészségéért vagy biztonságáért a szállítás során), vagy a szállítási szerződésből fakadó követelésekért akár a sofőr oldaláról ön ellen, akár az Ön oldaláról a sofőr ellen. Probléma esetén kérje meg a sofőrt, hogy fejezze be a szállítást, és erről haladéktalanul értesítsen bennünket.
  12.3 Nem felelünk az Ön, a járművezető vagy harmadik felek tevékenységéért vagy inaktivitásáért (pl. A társaság nem felelős a járművezetőt ért károkért, kivéve, ha a szolgáltatást megrendelő ügyfél az adott időben a megadott helyen tartózkodik, és a sofőr nem fog tudni felvenni a kapcsolatot vele, Cégünk nem felel sem a lehetséges károkért, ha a járművezető egyeztetett időben nem jelenik meg egy megállapodás szerinti helyen, és már nem tud kapcsolatba lépni vele), sem a sérülésért és / vagy a velünk kívül más személy által elszenvedett károkért. Az Alkalmazás használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely harmadik fél által benyújtott igényével az ilyen harmadik féllel szemben támasztott követelésre korlátozódik, és Ön nem érvényesít ilyen követeléseket.

12.4 Ami az Alkalmazásban közzétett információk pontosságát illeti, amelyeket nem másnak, mint az Alkalmazásnak nyújtottunk be, nem vállalunk semmilyen felelősséget és nem vállalunk garanciát.
12.5 Nem garantáljuk az interneten keresztül továbbított adatok teljességét, naprakész verzióját és pontosságát, vagy azt, hogy Ön vagy a járművezető megfelelő időben megkapja az információkat.
12.6 Az alkalmazás használata az Ön kizárólagos kockázata és felelőssége. Nem vállalunk felelősséget semmilyen károkért vagy sérülésekért, amelyek az alkalmazás használatával kapcsolatban merülhetnek fel Önnek. Hasonlóképpen, a kommunikáció és a sofőrökkel szemben vállalt kötelezettségei kizárólag a saját felelőssége.

12.7 A járművezetők ellenőrzésére tett erőfeszítések ellenére nem vállalunk felelősséget azért, hogy minden járművezető mindig jogosult szállítási szolgáltatások (taxi szolgáltatások) nyújtására, és hogy teljesíti az ezen szolgáltatások nyújtásának valamennyi feltételét és előfeltételét. . Nem vagyunk felelősek a sofőr adó- és egyéb jogi kötelezettségeiért sem.
12.8 Nem vállalunk felelősséget az Alkalmazás harmadik fél általi tartalmáért. Ha az alkalmazás hivatkozásokat tartalmaz harmadik fél tartalmára, akkor tudomásul veszi, hogy erre a tartalomra nem vonatkozik sem az ÁSZF, sem a mi ellenőrzésünk, és kizárólag Ön felelős a használatáért. Nem hagyunk jóvá vagy vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen hivatkozásokért, és ha Ön hozzájuk fér, akkor ezt a saját felelősségére teszi.
12.9 Abban az esetben, ha ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetjük szolgáltatásainkat vagy azok bármely részét, ez a tény nem von maga után felelősséget.

 1. Kártérítés
  13.1 Ön egyetért azzal, és vállalja, hogy teljes egészében megtéríti nekünk az összes olyan károkat és sérüléseket, amelyek az alkalmazás használatával kapcsolatban felmerülhetnek ránk, különösképp, de nem kizárólagosan (i) szállítási szolgáltatás, (ii) ezen ÁSZF, a jó morál és az alkalmazandó törvény megsértése és / vagy (iii) az Ön által a kérelemben szereplő tartalom stb.
 2. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

14.1 A Vállalat az Alkalmazással és az abban közzétett tartalommal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdonosa vagy jogos felhasználója (különösen, de nem korlátozva ezekre, a szoftverek, jelölések, logók, védjegyek és hasonlók), kivéve a harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és ezt semmilyen módon nem szabad felhasználni hozzájárulásunk nélkül. Az alkalmazásban történő felhasználását nem szabad úgy érteni, mint közvetlen vagy közvetett, vagy a licenc vagy a társaság vagy harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő joga. felhasználására vonatkozó jog vagy hozzájárulás bármilyen más megadása a mi engedélyünk nélkül.
14.2 Tilos a szerzői jogi értesítéseinket, védjegyeinket vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos egyéb értesítéseinket eltávolítani.
14.3 Az Alkalmazás letöltésével vagy használatával Ön nem jogosult az Alkalmazás módosítására és / vagy beavatkozásra, valamint a Rendünkben és / vagy az Alkalmazás szerzői tulajdonában lévő jogok felhasználására, kivéve a jelen ÁSZF-ben közvetlenül engedélyezett kivételeket.

 1. Felügyeleti hatóság és fogyasztóvédelem
  15.1 A fogyasztóvédelemfelügyeleti hatósága a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (STI), a pozsonyi régió STI Felügyelete, Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27, Termékek Műszaki Ellenőrzési Székhelye és a fogyasztóvédelem.
  15.2. Az ügyfélnek, ha fogyasztó, joga van egy alternatív vitarendezési szervezethez fordulni fogyasztói jogainak védelme érdekében, amelynek során a vita gyors rendezése érdekében együttműködik az adott szervezettel. Határokon átnyúló viták esetén joga van az Európai Fogyasztói Központhoz fordulni, amely kézbesítési címet, e-mail címet vagy telefonos kapcsolatot fog megkapni a vita rendezéséhez megfelelő alternatív vitarendezési szervezet számára. Az alternatív vitarendezés lehetőségeit és feltételeit a … sz. Törvény szabályozza. 391/2015 cikk a fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről, a későbbiekben módosítva. Az alternatív vitarendezésről bővebb információ található a http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr internetes címen, , amely egyidejűleg vezet az alternatív fogyasztói vitarendezési szervezetek listájához, valamint a http: // www.soi.sk/sk/Alternative-rizenie-spotrebitelskych-sporov.soi oldalhoz, amely az alternatív vita egyik tárgya fogyasztói viták rendezése. Alternatív vitarendezési kezdeményezést a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage internetes címen található platformon is be lehet nyújtani.
 2. Választott bírósági törvény és az illetékes bíróság
  16.1. Az ÁSZF-t, valamint az Ön és cégünk közötti kapcsolatokat a szlovák jogrend rendelkezései szabályozzák. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön és köztük esetlegesen felmerülő követeléseket vagy vitákat egy szlovák bíróság rendezheti, helyileg megfelelő módon, a székhelyünk címe alapján.
 3. Személyes adatok
  17.1 Ön tudomásul veszi, hogy az Ön személyes adatait a weboldalunkon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokra és feltételek mellett dolgozzuk fel.
 4. Általános rendelkezések
  18.1 Vis major. Bárki, aki szerződéses viszonyból megsérti a kötelezettséget, köteles a másik félnek okozott károkat megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kötelezettségszegést a felelősséget kizáró körülmények okozták. A kizárólagos felelősséget olyan akadálynak kell tekinteni, amely a felelős fél akaratától függetlenül jelent meg, és megakadályozza azt a kötelezettség teljesítésében, ha ésszerűen nem feltételezhető, hogy a kötelezett fél elkerülte vagy legyőzte ezt az akadályt vagy annak következményeit, és ezen túlmenően a kötelezettség megkezdésének idején előre felismerte. A felelősséget nem zárja ki olyan akadály, amely csak akkor merül fel, amikor a kötelezett fél késleltette a kötelezettségének teljesítését, vagy gazdasági helyzetéből fakad.
  18.2 Teljes szerződés. Ez az ÁSZF az olyan dokumentumokkal együtt, amelyekre az ÁSZF utal, valamint más jogi értesítésekkel vagy kiegészítő szerződéses feltételekkel vagy a társaság által a kérelemben közzétett szabályokkal alkotja a teljes megállapodást az Ön és cégünk között az Alkalmazásról és az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatásokról.
  18.3 Szétválaszthatóság. Ha valamilyen okból a jelen ÁSZF bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják, az ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a jelen ÁSZF más rendelkezéseit, és jogosult az ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés egyoldalú kicserélésére az ilyen eszköz eredeti jelentésének megfelelő kiigazítással. rendelkezés, míg az ÁSZF más rendelkezései továbbra is érvényesek és végrehajthatók.
  18.4. Feladat tilalma. Az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Alkalmazás használatával kapcsolatos pénzügyi követelések jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy ruházhatja át harmadik személyre előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az átruházás tilalma nem vonatkozik ránk.
  18.5 A beillesztés tilalma. Az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Ön és Társaságunk között a Jelentkezéshez kapcsolódó bármely követelés egyoldalú bevonása (függetlenül attól, hogy esedékes vagy nem, feltételezett vagy feltétel nélküli, jelenlegi vagy jövőbeli, monetáris vagy nem monetáris) nem engedélyezett.
  18.6 A szakaszok neve. A jelen ÁSZF egyes szakaszneveit csak az egyértelműség kedvéért jelölték meg, és nem gyakorolnak semmilyen jogi hatást.
  18.7 Az érvényesség fenntartása. Azok a jogok és kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva továbbra is hatályban maradnak és ezen ÁSZF megszűnését követően is hatályban vannak, még a megszűnésük után sem veszítik érvényességüket és hatásaikat, különösen, de nem kizárólag az elévülésre vonatkozó rendelkezések tekintetében vagy a felelősségről való lemondás, kártalanítás, önkényes törvény és joghatóság és hasonlók.
  18.8. Nincs jogokról való lemondás. Abban az esetben, ha megsérti ezeket az ÁSZF-eket, és mi nem teszünk semmiféle lépést ön ellen, ez nem jelenti a jogok lemondását és továbbra is jogosultak jogaink és törvényes eszközeink gyakorlására.
  18.9 Nincs partneri kapcsolat. A jelen ÁSZF egyik rendelkezése sem hoz létre partnerséget vagy képviseletet, foglalkoztatást vagy bármilyen típusú társulást, együttműködést vagy kapcsolatot Ön és cégünkközött.
  18.10 Panaszok és igények. Az Ügyfelekkel felelősek vagyunk a kérelem hibáiért, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a jelen ÁSZF bevezetésében felsorolt ​​elérhetőségek által.
  18.11 Nyelv. Ezen ÁSZF több nyelvi változatban készül, míg a döntő változat a szlovák változat.
  18.12 Hatályba lépés. Ez az ÁSZF 2018. 05. 25-én lép hatályba.